ทำสติ๊กเกอร์อย่างไร ให้ตอบโจทย์ทางการค้า

ทำฉลากสินค้าอย่างไรให้ตอบโจทย์?

การทำฉลากสินค้าเป็นสื่อโฆษณาที่ดีในการสร้างการรับรู้ของบริโภคต่อสินค้าหรือแบรนด์ของเรา  ขึ้นอยู่กับว่าได้ถูกออกแบบมาแบบไหน การทำสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าที่ดีนั้นจะต้องส่งผลต่อเป้าหมายที่ผู้ทำต้องการ

  • ลูกค้าควรจะรู้เป้าหมายของฉลาก ว่าต้องการให้คนรับรู้ถึงแบรนด์เราแบบไหน ต้องการโปรโมตอะไรในสติ๊กเกอร์ฉลากของเรา เพื่อที่จะสร้างจุดเด่นของงานออกแบบนั้นขึ้นมา
  • ลูกค้าต้องการใช้สติ๊กเกอร์ฉลากแบบไหน ติดที่ไหน บรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร ขนาดเท่าไหร่ ข้อมูลตรงนี้จะส่งผลต่อการออกแบบ สีที่ต้องใช้ และการพิมพ์ลงสติ๊กเกอร์เนื้อต่างๆ ว่าจะออกมาตรงกับความต้องการหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลตรงนี้ฉลากสินค้าของเราอาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ก็เป็นได้
  • เราควรใช้สติ๊กเกอร์แบบไหน เนื่องจากงานพิมพ์สติ๊กเกอร์แต่ละแบบนั้น แน่นอนว่าใช้หมึกพิมพ์และกระดาษ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอบบางมากๆ หากใช้ของที่ไม่มีคุณภาพ สติ๊กเกอร์ก็อาจจะขาด หลุด ร่อน ก็เป็นได้ เพราะก่อนสินค้าจะถึงมือลูกค้าก็จะต้องผ่านกระบวนการติด ขนส่ง เก็บรักษา หรืออื่นๆเช่นกันครับ ดังนั้นใช้สติ๊กเกอร์ให้เหมาะสมย่อมปลอดภัยกว่าเสมอครับ

 

error: Content is protected !!