Tag: ออกแบบสติ๊กเกอร์ ออกแบบฉลากสินค้า พิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์ฉลาก

ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับการขอราคางาน

สำหรับงานออกแบบนั้นแต่ละงานจะมีความยากต่างกันไป ซึ่งทางเรานั้นตีราคางานตามรายละเอียดต่างๆ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการตีราคาจึงเป็นข้อมูลทั้งหมดที่ทางลูกค้าควรจะเตรียมไว้ก่อน ซึ่งจะมีดังนี้ ออกแบบโลโก้  สไตล์ของงาน  สำหรับโลโก้แต่ละแบบนั้นจะมีมูลค่าไม่เท่ากัน ดังนั้นสไตล์ของงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการตีราคา ดังนั้นหากลูกค้าไม่ทราบว่าต้องการงานสไตล์ไหน ทางเราแนะนำว่า ลองหาภาพโลโก้ที่ท่านชอบใน Internet และส่งให้ทางเราดูเป็นตัวอย่าง ก็จะสามารถตีราคางานน้้นๆได้แม่นยำขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบส่วนตัว เช่น สี อักษร ภาพ หรืออื่นๆ ความหมายที่ต้องการสื่อ โลโก้นั้นสามารถสื่ออารมณ์ได้เช่นเดียวกับภาพต่างๆ หากลูกค้าต้องการโลโก้ที่สื่ออารมณ์หรือความหมายก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้มาแจ้งได้เช่นกัน ออกแบบฉลากสินค้า ขนาดของชิ้นงาน หากลูกค้ามีขนาดสติ๊กเกอร์หรือฉลากสินค้าที่ต้องการสามารถแจ้งขนาดคร่าวๆมาได้ …