Tag: พิมพ์สติกเกอร์

ทำอย่างไรหากมีไฟล์สำหรับพิมพ์สติ๊กเกอร์หรือสิ่งพิมพ์อื่นอยู่แล้วและต้องการนำมาพิมพ์

การเตรียมไฟล์ให้พร้อมสำหรับพิมพ์สติ๊กเกอร์และสิ่งพิมพ์ สำหรับไฟล์ที่เหมาะกับงานพิมพ์ที่สุดนั้น จะเป็นไฟล์ .ai .tif .pdf ส่วนไฟล์ .psd .jpg (300dpi+) ก็สามารถพิมได้เช่นกัน ทั้งนี้ลูกค้าควร 1. ปรับขนาดไฟล์ตามขนาดที่ต้องการพิมพ์  เช่น ต้องการฉลากขนาด 5×5 ซม. ก็ควรปรับขนาดรูปให้เป็น 5×5 ซม. 2. ปรับสีเป็น CMYK งานพิมพ์นั้นใช้ระบบสี …