Tag: ฉลากสินค้า

ทำสติ๊กเกอร์อย่างไร ให้ตอบโจทย์ทางการค้า

ทำฉลากสินค้าอย่างไรให้ตอบโจทย์? การทำฉลากสินค้าเป็นสื่อโฆษณาที่ดีในการสร้างการรับรู้ของบริโภคต่อสินค้าหรือแบรนด์ของเรา  ขึ้นอยู่กับว่าได้ถูกออกแบบมาแบบไหน การทำสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าที่ดีนั้นจะต้องส่งผลต่อเป้าหมายที่ผู้ทำต้องการ ลูกค้าควรจะรู้เป้าหมายของฉลาก ว่าต้องการให้คนรับรู้ถึงแบรนด์เราแบบไหน ต้องการโปรโมตอะไรในสติ๊กเกอร์ฉลากของเรา เพื่อที่จะสร้างจุดเด่นของงานออกแบบนั้นขึ้นมา ลูกค้าต้องการใช้สติ๊กเกอร์ฉลากแบบไหน ติดที่ไหน บรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร ขนาดเท่าไหร่ ข้อมูลตรงนี้จะส่งผลต่อการออกแบบ สีที่ต้องใช้ และการพิมพ์ลงสติ๊กเกอร์เนื้อต่างๆ ว่าจะออกมาตรงกับความต้องการหรือไม่ หากไม่มีข้อมูลตรงนี้ฉลากสินค้าของเราอาจจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ก็เป็นได้ เราควรใช้สติ๊กเกอร์แบบไหน เนื่องจากงานพิมพ์สติ๊กเกอร์แต่ละแบบนั้น แน่นอนว่าใช้หมึกพิมพ์และกระดาษ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอบบางมากๆ หากใช้ของที่ไม่มีคุณภาพ สติ๊กเกอร์ก็อาจจะขาด หลุด ร่อน ก็เป็นได้ เพราะก่อนสินค้าจะถึงมือลูกค้าก็จะต้องผ่านกระบวนการติด ขนส่ง …

ความสำคัญของฉลากสินค้า

ความสำคัญของฉลากสินค้า เนื่องจากธุรกิจ SME นั้น กำลังมาแรงในปัจจุบัน และมีสินค้ามากมายหลายแบบที่ออกมาใหม่ในแต่ละวัน การทำฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการตลาดในปัจจุบัน ฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่า ว่าความสำคัญและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์นั้นมีอะไรบ้าง ความสำคัญและประโยชน์ของฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์  อธิบายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ  รวมถึงวิธีใช้ ข้อควรระวัง และข้อเสีย หรือวันที่ผลิต ฉะนั้นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการความมั่นใจสูง เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง การเลือกบรรจุภัณฑ์ หรือ ฉลากที่สามารถระบุข้อมูลต่างๆได้พอสมควร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ …