Tag: คลังความรู้

ความสำคัญของฉลากสินค้า

ความสำคัญของฉลากสินค้า เนื่องจากธุรกิจ SME นั้น กำลังมาแรงในปัจจุบัน และมีสินค้ามากมายหลายแบบที่ออกมาใหม่ในแต่ละวัน การทำฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับการตลาดในปัจจุบัน ฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่า ว่าความสำคัญและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์นั้นมีอะไรบ้าง ความสำคัญและประโยชน์ของฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์  อธิบายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ และประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ  รวมถึงวิธีใช้ ข้อควรระวัง และข้อเสีย หรือวันที่ผลิต ฉะนั้นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการความมั่นใจสูง เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง การเลือกบรรจุภัณฑ์ หรือ ฉลากที่สามารถระบุข้อมูลต่างๆได้พอสมควร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ …